NL
Kies voertuig
+31618207833
Voertuig kiezen

Winkelregels

1. Algemene bepalingen

1.1. Dit handelsreglement (hierna: het Reglement) bepaalt de wederzijdse rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van degene die de goederen in de www.signeda.nl e-shop koopt (hierna: de Koper) en UAB Signeda (hierna: de Verkoper). Door de aankoop van goederen in de e-shop gaat de Koper akkoord met deze regels.

1.2. De overeenkomst van koop en verkoop van goederen tussen de Koper en de Verkoper (hierna: de Overeenkomst) wordt geacht te zijn gesloten vanaf het moment dat de Koper, na het aanmaken van een winkelwagen in de e-shop, het aangeven van het leveringsadres, het kiezen van de betalingswijze en het kennis nemen van deze regels, op de knop "Bevestiging van de bestelling van goederen" klikt. Nadat de Koper de bovenvermelde handelingen heeft verricht, stuurt de Verkoper een bevestiging naar het door de Koper opgegeven e-mailadres dat de bestelling is aanvaard en vermeldt hij de exacte prijs van de goederen.

2. Rechten en verplichtingen van de partijen

2.1. De Koper heeft het recht om de Goederen in de e-shop te kopen in overeenstemming met dit Reglement en de rechtshandelingen van de Republiek der Nederlanden.

2.2. De Koper (consument) heeft het recht om de overeenkomst van koop en verkoop van goederen gesloten in de e-shop met de Verkoper te weigeren (tenzij de koopovereenkomst werd gesloten voor de levering van audio-en / of video-opnamen (fonogrammen, audiovisuele opnamen) in verschillende video-en audio-media, de levering van computerprogramma's, indien de Koper de bescherming van de verpakking heeft geschonden, de levering van kranten, tijdschriften of andere tijdschriften, deelname aan spelletjes en loterijen; dienstverlening, wanneer volgens de toestemming van de Koper met de uitvoering van de koop-verkoopovereenkomst is begonnen vóór het verstrijken van een termijn van zeven werkdagen; goederen, die volgens een individuele bestelling van de Koper zijn vervaardigd of duidelijk aan hem zijn aangepast, of die naar hun aard niet aan de Koper kunnen worden teruggezonden wegens verlies (vernietiging) van hun producteigenschappen, die snel bederfelijk zijn of waarvan de vervaldatum is overschreden). Dit moet schriftelijk aan de Verkoper worden meegedeeld binnen 7 werkdagen vanaf de datum van levering van de goederen. De Koper heeft slechts het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst van koop en verkoop van goederen met de Verkoper indien de goederen van goede kwaliteit zijn, niet beschadigd zijn en niet wezenlijk van uiterlijk zijn veranderd.

2.3. Elektrische goederen zijn niet voorzien van een garantie en deze goederen zullen niet worden teruggenomen (volgens de regels voor het retourneren en ruilen van artikelen van de Republiek der Nederlanden).

2.4. De Koper heeft andere rechten en plichten die in dit Reglement en in wettelijke besluiten van de Republiek der Nederlanden zijn vastgelegd.

2.5. De Koper verbindt zich ertoe de prijs van de Goederen en de levering ervan binnen de gestelde termijn te betalen en de bestelde goederen te aanvaarden.

3. Rechten en verplichtingen van de partijen

3.1. De Verkoper verbindt zich ertoe alle voorwaarden te scheppen opdat de Koper de door de e-shop aangeboden diensten naar behoren kan gebruiken, maar de Verkoper geeft geen garantie dat de e-shop ononderbroken zal werken of dat de gegevensoverdracht ononderbroken zal zijn en is niet aansprakelijk voor kleine onnauwkeurigheden.

3.2. De Verkoper verbindt zich ertoe de door de Koper bestelde goederen binnen de gestelde termijn te leveren op het door de Koper opgegeven adres.

3.3. Indien de Verkoper de door de Koper bestelde goederen (producten) niet kan leveren wegens gewichtige redenen of technische problemen, verbindt de Verkoper zich ertoe de Koper een analoog product aan te bieden, en indien de Koper weigert het analoge (gelijkaardige) product te aanvaarden, het door de Koper betaalde geld binnen de 10 werkdagen terug te betalen. In dit geval is de Verkoper ontheven van de aansprakelijkheid voor niet-levering van de goederen.

3.4. Indien de Koper tracht het werk van de e-shop en de goede werking ervan te schaden, heeft de Verkoper het recht de toegang van de Koper tot het werk van de e-shop te beperken en/of op te schorten en/of de registratie van de Koper in de e-shop te annuleren zonder voorafgaande kennisgeving aan de Koper.

3.5. De Verkoper heeft het recht dit Reglement eenzijdig te wijzigen. Het gewijzigde reglement treedt in werking vanaf het moment van publicatie in de e-shop en is geldig voor alle koop- en verkoopcontracten die na de publicatie van het reglement worden gesloten.

3.6. De Verkoper heeft ook andere rechten en verplichtingen die in de Regels en wettelijke besluiten van de Republiek der Nederlanden zijn gespecificeerd.

4. Prijs en betalingen

4.1. De in de e-shop aangegeven definitieve prijs van de Goederen, d.w.z. de aangegeven prijs is inclusief het geldende BTW-tarief (de leveringsprijs is niet inbegrepen in de prijs van de Goederen).

4.2. De Koper verbindt zich ertoe de Goederen binnen 1 (één) werkdag te betalen in de door de Verkoper aangeboden vorm. Indien de Koper de aangegeven prijs niet binnen de gestelde termijn betaalt, wordt hij geacht te weigeren de overeenkomst uit te voeren, zodat de Verkoper het recht heeft de uitvoering van de bestelling op te schorten.

4.3. De Koper kan de in de e-shop geselecteerde en bestelde goederen op drie manieren aan de Verkoper betalen:

    4.3.1. Onder rembours per koerier. Met deze betalingsmethode begint de bestelling onmiddellijk, en wanneer de koerier aankomt, moet u het exacte bedrag hebben, gelijk aan het bedrag van de bestelling.

    4.3.2 Met behulp van elektronische bankdiensten. In stap 3 van uw aankoop selecteert u de juiste banklink. Klik in stap 5 op "Betaling uitvoeren", registreer u op de website van de geopende bank en bevestig de voorbereide betalingsopdracht. In dit geval is geen aanvullende informatie vereist. De status van de bestelling verandert in "betaald" en de bestelling wordt gestart.

    4.3.3 Door overschrijving van de volgende banken: AB SEB bankas, AB DNB bankas, Nordea Bank, AB Swedbank, (door storting van contant geld of overschrijving van de rekening) op de bankrekening van de verkoper (in euro's). Vermeld voor de betaling het aan u verstrekte bestelnummer. Nadat u de overschrijving heeft gedaan, dient u ons hiervan per e-mail op de hoogte te stellen. e-mail [email protected]. De bestelling wordt pas verwerkt als wij informatie ontvangen over de uitgevoerde bestelling, omdat de status van de bestelling ongewijzigd blijft, deze is zichtbaar als "onbetaald". Als u een bestelling hebt geplaatst maar de goederen nog niet hebt ontvangen en u wilt een terugbetaling, laat het ons dan telefonisch of per e-mail weten. De manager zal u informeren hoe en waar u de ingevulde aanvraag (XLSX of PDF bestand) kunt indienen.

4.4 De factuur wordt opgesteld door de verkoper na levering van de goederen en wordt per e-mail naar de koper gestuurd. Om onduidelijkheden te voorkomen, merken wij op dat de Verkoper van goederen of dienstverlener het filiaal van UAB "Signeda" is, van waaruit de goederen worden verzonden na inschatting van de snelste levering aan de koper.

5. Levering van goederen

- U vindt de geschatte leveringsprijs altijd aan het einde van het bestelproces.

- Wij verzenden goederen naar de hele Europese Unie en vele GOS-landen. Selecteer bij de bestelling het gewenste land (door de contacten in te vullen) en u ziet de prijzen. Zendingen naar andere landen worden binnen 3-6 dagen rechtstreeks bij de ontvanger afgeleverd. In zeldzame gevallen moeten pakketten worden opgehaald op het postkantoor of een andere dichtstbijzijnde terminal locatie.

- Klanten worden geïnformeerd over de verzonden/af te halen goederen door een telefoontje of kort bericht van onze managers.

- DE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DPD VINDT U HIER: https://goo.gl/HBi1LV

5.1. De goederen worden op kosten van de Koper geleverd door DPD koerier of door het vervoer van de Verkoper.

5.2. De exacte prijs van de goederen, leveringsprijs, hoeveelheid en assortiment van de goederen, leveringstermijn worden gespecificeerd in de door de Verkoper goedgekeurde bestelling van goederen. In zeer zeldzame gevallen kunnen sommige goederen niet in 1 eenheid worden verkocht, dus na bestelling kunt u hierover binnen 4 werkuren worden geïnformeerd.

5.3. Tijdens de levering van de Goederen verbindt de Koper (vertegenwoordiger van de Koper) zich ertoe de staat van de verpakking van de Goederenzending, de hoeveelheid, de kwaliteit en het assortiment van de goederen te controleren.

5.4. Indien een schending van de verpakking van de Goederenzending wordt vastgesteld, maar geen afwijking(en) in de hoeveelheid, kwaliteit of assortiment van de goederen wordt geconstateerd, dient de Koper (vertegenwoordiger van de Koper) de verpakking van de Goederenzending aan te merken in het door de Verkoper (vertegenwoordiger van de Verkoper) overgelegde document.

5.5. Indien er een discrepantie(s) in de hoeveelheid, kwaliteit en/of assortiment van de goederen wordt geconstateerd, dient de Koper (vertegenwoordiger van de Koper) de zendingen niet te accepteren. In dat geval stelt de Verkoper (vertegenwoordiger van de Verkoper) of de koerier samen met de Koper (vertegenwoordiger van de Koper) een akte van niet-aanvaarding van de Goederen op, waarin hij de vastgestelde overtredingen en afwijkingen schriftelijk noteert.

5.6. Nadat de Koper (vertegenwoordiger van de Koper) de zending Goederen in ontvangst heeft genomen en het desbetreffende afleveringsdocument heeft ondertekend en de overtreding van de vrachtverpakking heeft aangetekend, wordt aangenomen dat de goederen in de beschadigde vrachtverpakking zijn afgeleverd, maar dat de hoeveelheid, de kwaliteit en het assortiment goederen voldoen aan de voorwaarden van de koop- en verkoopovereenkomst en dat de aanvullende diensten, voorzien in het afleveringsdocument, naar behoren zijn uitgevoerd.

5.7. Nadat de Koper (vertegenwoordiger van de Koper) de zending goederen aanvaardt en het desbetreffende leveringsdocument zonder opmerkingen ondertekent, wordt ervan uitgegaan dat de goederen in onbeschadigde verpakking zijn geleverd, en dat de hoeveelheid, de kwaliteit en het assortiment voldoen aan de voorwaarden van de koop- en verkoopovereenkomst en de aanvullende diensten, vermeld in het desbetreffende document, naar behoren zijn uitgevoerd.

5.8. Bij levering van de goederen op het door de koper opgegeven adres worden de goederen geacht aan de koper te zijn geleverd, ongeacht of de goederen daadwerkelijk door de koper of door een andere persoon die de goederen op het opgegeven adres in ontvangst heeft genomen, in ontvangst zijn genomen. Indien de goederen niet op de geplande dag van levering worden geleverd, dient de Koper de Verkoper hiervan onmiddellijk, doch uiterlijk de volgende dag na de geplande dag van levering, in kennis te stellen. Anders verliest de Koper het recht om claims bij de Verkoper in te dienen in verband met niet-levering of te late levering van de Goederen (producten).

6. Terugzenden van de goederen

- Signeda e-shop accepteert de in de winkel gekochte goederen met een glimlach als de retourtermijn niet langer is dan 14 kalenderdagen.

- Om een vlotte en goedkope terugzending van goederen te garanderen, raden wij klanten aan contact op te nemen via een algemeen telefoonnummer en zendingen te versturen via DPD PICK-UP.

- Volgens de wettelijke besluiten en normatieve documenten van de Republiek der Nederlanden worden elektrische / elektronische goederen van geschikte kwaliteit niet geretourneerd of vervangen, net als goederen die hun commerciële uiterlijk hebben verloren of zijn gebruikt.

- U hebt het wettelijk recht van gedachten te veranderen en binnen 14 dagen na levering van uw Producten de overeenkomst tussen u en ons zonder opgave van reden te ontbinden (herroepingsrecht).

- Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door u of namens u. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat u zorgvuldig omgaat de goederen en de verpakking. Er is geen
herroepingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren.

6.1. In het geval dat de koper (consument) de overeenkomst van koop en verkoop van de goederen herroept, zoals bepaald in artikel 2.2 van dit reglement, worden de goederen op kosten van de koper teruggezonden. Het door de koper betaalde geld voor de levering van de goederen (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan als u kiest voor de niet de goedkoopste leveringswijze die door ons werd aangeboden) wordt terugbetaald binnen 14 kalenderdagen vanaf de schriftelijke kennisgeving van de herroeping door de koper, op voorwaarde dat de goederen aan de verkoper worden geretourneerd.

6.2. De goederen moeten worden teruggestuurd in de originele verpakking van de zending, samen met de goederendocumenten (inclusief de garantiekaart, indien deze bij de goederen werd geleverd). Terugbetalingen moeten vergezeld gaan van een BTW-factuur en/of kascontrole en een ingevuld verzoek om terugbetaling, dat hier kan worden afgedrukt: https://goo.gl/yBYc1u .

6.3. De Koper is verantwoordelijk voor de juiste montage en verpakking van de geretourneerde goederen. Indien de goederen niet compleet en (of) deugdelijk verpakt zijn, zal de Verkoper de geretourneerde goederen niet accepteren. Dit geldt ook voor goederen die als "statiegeld" worden geretourneerd, d.w.z. remklauwen, starters, enz. (bij het bestellen van goederen verschijnt een extra veld "Statiegeld", dit wordt alleen geretourneerd indien het geretourneerde artikel aan alle eisen van de fabrikant voldoet.  Neem contact met ons op per telefoon of e-mail voor de exacte eisen).

6.4. Goederen worden niet teruggenomen als ze gebruikt, beschadigd en/of hun uiterlijk verloren hebben (veranderingen in het uiterlijk van de goederen of hun verpakking die nodig waren om de goederen te inspecteren, worden niet beschouwd als wezenlijke veranderingen in het uiterlijk van de goederen).

6.5. Indien het geleverde product niet voldoet aan de kwaliteitseisen, wendt de koper zich tot de algemene contacten van www.signeda.nl.

6.6. Op speciale bestelling bestelde kwaliteitsgoederen worden niet teruggenomen of geruild. Indien de klant de bestelde en geleverde pakketten volgens de spec. bestelling weigert, wordt het betaalde geld niet terugbetaald.

7. Verwerking van persoonlijke gegevens

7.1. De Koper gaat ermee akkoord dat hij door te klikken op de knop "Bestelling van Goederen bevestigen" zijn persoonsgegevens verstrekt opdat de Verkoper deze gegevens kan verwerken met het oog op de identificatie van de Koper, het afsluiten van contracten, de uitvoering van contracten (online handel) en direct marketing. De Verkoper bevestigt dat de persoonlijke code van de Koper (natuurlijke persoon) door de Verkoper niet zal worden gebruikt voor direct marketing doeleinden.

7.2. De Koper bevestigt dat hij door te klikken op de knop "Bestelling bevestigen" op de hoogte is van zijn recht op toegang tot de door de Verkoper verwerkte persoonsgegevens, zijn recht om te verzoeken om correctie, vernietiging van zijn persoonsgegevens of om de verwerking van zijn persoonsgegevens op te schorten wanneer de gegevens in strijd met de wettelijke voorschriften worden verwerkt, alsmede met het feit dat de Koper geen toestemming kan geven voor de verwerking van persoonsgegevens.

7.3. De Koper bevestigt dat hij, door op de knop "Bestelling bevestigen" te klikken, weet dat hij het recht heeft om te weigeren zijn gegevens te verstrekken, maar hij begrijpt dat de persoonsgegevens noodzakelijk en verplicht zijn om de Koper te identificeren met het oog op het sluiten van een koopovereenkomst (internethandel), het uitvoeren ervan en indien de Koper niet instemt met de gegevensverwerking voor bovengenoemde doeleinden, zal de Verkoper de koopovereenkomst niet kunnen sluiten en/of uitvoeren.

7.4 Alle regels worden besproken in het document "Regels voor de verwerking van persoonsgegevens".

8. Informatie verzenden

8.1. De Verkoper stuurt alle kennisgevingen naar het e-mailadres dat in het registratieformulier van de Koper is opgegeven.

8.2. De Koper stuurt alle kennisgevingen en vragen naar het adres vermeld in de rubriek "Contacten" van de e-shop van de Verkoper.

9. Verantwoordelijkheid

9.1. De Koper is verantwoordelijk voor de juistheid van de in het registratieformulier verstrekte gegevens, aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de gevolgen en consequenties van onjuiste / foutieve gegevens verstrekt in het registratieformulier.

9.2. Overeenkomstig deel 2 en 3 van artikel 8 van de Wet op de elektronische handtekening van de Republiek der Nederlanden, komt de koper met de verkoper overeen dat de bevestiging van de handelingen van de koper in de e-shop met de gegevens van verbinding met de e-shop de vastgestelde rechtskracht heeft van de elektronische handtekening (d.w.z. dezelfde rechtskracht als de handtekening in schriftelijke documenten) zoals bepaald in deel 1 artikel 8 van de Wet op de elektronische handtekening van de Republiek der Nederlanden. De koper moet en verbindt zich ertoe zijn inloggegevens voor de e-shop privé te houden en niet aan derden bekend te maken. Alle handelingen van de koper die worden verricht met behulp van de gegevens van de koper worden beschouwd als verricht door de koper, en de koper aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor de verrichte handelingen en de aard van de gebruikte gegevens.

9.3. De partijen zijn aansprakelijk voor de schending van de koop- en verkoopovereenkomst gesloten in de e-shop in overeenstemming met de procedure vastgesteld door de rechtshandelingen van de Republiek der Nederlanden

10. Bestel het product volgens het monster

10.1 Indien de in de catalogus www.signeda.nl gepresenteerde goederen niet beschikbaar zijn in de magazijnen van UAB "Signeda" of het aanbod van goederen wordt gedaan op basis van een afzonderlijk verzoek, en de koper de goederen wenst te kopen - wordt de overeenkomst gesloten op basis van artikel 6.356 van het Burgerlijk Wetboek van de Republiek der Nederlanden.

    10.1.1 De consumentenkoop-verkoopovereenkomst kan worden gesloten op basis van de door de verkoper aan de koper aangeboden monsters van goederen (beschrijving van de goederen, productcatalogi, modellen enz.).

    10.1.2 Tenzij de wet of de overeenkomst anders bepaalt, wordt de overeenkomst die op basis van de monsters is gesloten, geacht te zijn gesloten wanneer de verkoper de artikelen levert op de in de overeenkomst vermelde plaats, en indien de plaats van levering niet in de overeenkomst is vermeld - op de woonplaats van de consument.

    10.1.3 De Koper heeft het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst volgens de monsters van de goederen vóór de overdracht van de goederen. In dit geval moet de Koper echter de noodzakelijke kosten vergoeden die de Verkoper in verband met de uitvoering van de Overeenkomst vóór de terugtrekking heeft gemaakt, tenzij de Overeenkomst anders bepaalt.

10.2 De Verkoper UAB "Signeda" kan bij de bestelling van de goederen de Koper verzoeken de goederen vooruit te betalen.

11. Slotbepalingen

11.1. Op dit Reglement is het recht van de Republiek der Nederlanden van toepassing.

11.2. Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de koop- en verkoopovereenkomst tussen koper en verkoper worden opgelost door middel van onderhandelingen. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, worden geschillen opgelost in overeenstemming met de procedure die is vastgelegd in de wetsteksten van de Republiek der Nederlanden.